Congres of festival

Congres of festival

Systeemopstellingen zijn geweldig goed inzetbaar om allerlei thema’s uit te diepen op congressen en festivals. Het is een methode die indringend is om bij te wonen, en door de deelname van soms veel mensen tegelijk een heel bijzondere ervaring.

Ik heb opstellingen geïntroduceerd als instrument en sich, maar ook gebruikt om het thema of een casus binnen het congres_ of festivalthema uit te diepen. Dit in samenwerking met de mensen die er direct mee te maken hebben.

Op festivals op het gebied van persoonlijke ontwikkeling stonden familieopstellingen centraal en op meer zakelijke congressen thema’s als doelgroepen, betalingsstukturen en netwerken van stuurgroepen of de samenwerking met huurders, afnemers, de raad van toezicht.

Voorbeelden van festivals en gatherings waar ik regelmatig workshops heb aangeboden: Healing Garden, Soulsteps, Happy Spirit Days, Rond de Vuurplaats.

Van organisaties en conferenties en dergelijke boek ik ivm privacy geen namen.

Bijvoorbeeld op een congres over welzijn. 

Een bewonersvereniging bracht een casus in over hun moeizame samenwerking met de gemeente. Ambtenaren, politiek, bewoners en een samenwerkende stichting vormden samen het krachtenveld. De opstelling liet zien dat samenwerking met ambtenaren veel soepeler zou lopen als het voor de politiek geen reden zou geven zich hierover uit te laten.

Voor mij als opsteller een verrassing, maar voor de voorzitter van de vereniging viel het kwartje direct: “O ja, natuurlijk… Maar dan ga ik het vanaf nu anders aanpakken.”

Deel deze pagina: