Organisaties

Opstellingen voor organisaties

Over de invloed van onderlinge relaties

Ik organiseer regelmatig systeemopstellingen op aanvraag. Familie- organisatie- en structuur- opstellingen. Als je met een lastig probleem of knelpunt zit kun je als individu een opstelling vragen, maar ook als team of voor de gehele organisatie. Daar hoeft overigens niet iedereen aan mee te doen, een delegatie is voldoende. Het werkt heel goed als intervisie-methode om elkaars werkgebieden te verkennen en als advies instrument. Opstellingen worden ook ingezet om elkaars werkissues te onderzoeken zonder dat eerst heel veel tijd en inspanning nodig is om alles te begrijpen en om externe stakeholders-krachtenvelden in beeld te krijgen. Ook voor maatschappelijke vraagstukken zijn opstellingen een rijk en inzichtgevend instrument.

Methodiek

Bij opstellingen staan mensen als plaatsvervanger voor bijvoorbeeld afdelingen, klanten en teamgenoten in de ruimte. Dan wordt het relationele, praktische en emotionele krachtenveld in kaart gebracht en worden onverwachte mogelijkheden of oplossingen zichtbaar.

De methode is intuïtief en kan confronterend zijn. Het gaat vaak om grote belangen en menselijke tekortkomingen. Discrete, vertrouwenwekkende en zorgvuldige begeleiding zijn van groot belang.

Ik ga voor professionaliteit, zorgvuldigheid, maar ook voor doortastend werken om echt de onderste steen boven te krijgen.

Traject

Opstellingen zijn altijd ingebed is een (kort) traject waarin de huidige situatie van de groep of organisatie en wat er nodig is echt erkenning krijgt. De kansen op adressering van de belangrijkste vraagstukken plus de kansen dat het ook effectief leidt tot implementatie van veranderingen worden door de trajectmatige aanpak geoptimaliseerd.

FASE 1 Wat speelt er ?
• Gesprekken met opdrachtgevers en sleutelfiguren, soms met kleine opstellingen 1-op-1.
• Geeft inzicht in de situatie, oorzaak, aanleiding van de opdracht.
• Genereert startvraag voor de opstellingen.
• Gesprekken individueel of in groep.

FASE 2 Opstellingen
• Opdrachtgevers, stakeholders en representanten komen bij elkaar voor de opstellingen, een krachtenveld onderzoek (1 of 2 dagdelen).

FASE 3 Uitwisseling van waarnemingen
• Kort na de opstellingen: bijeenkomst waarbij begeleiders en deelnemers bij elkaar komen om ervaringen en inzichten te bespreken.
• Follow-up bespreken: indaling van inzichten monitoren en diverse mogelijkheden: vervolg-opstelling om mogelijke oplossingen te testen, brainstorm, coaching, Journaal van de Toekomst, sparring-gesprek, etc.

FASE 4 Individueel contact
• Begeleiders zijn beschikbaar en houden zonodig contact met opdrachtgevers en stakeholders die deelnamen aan de opstellingen.

Bijvoorbeeld

“Voor een internationale organisatie bracht ik de activiteiten in Curaçao in kaart, omdat ze er geen zicht en geen grip op haddengrade opstellingen hebben die stagnatie is doorbroken, ze kregen zicht op wat er gaande was. Er kwamen problematische malversaties aan het licht, het was echt pijnlijk. maar als ze er later bij waren geweest was het ook voor het moederbedrijf levensbedreigend geworden .”

Deel deze pagina: