Wijk

Opstellingen in de Wijk

De wijk, de buurt is de laatste 20 jaar steeds belangrijker geworden. Met name op een negatieve manier dan. Als er ergens onrust of een verstoring van de openbare orde is, dan komt dat snel in het nieuws. Terwijl er ook zoveel goeds gebeurt in de wijken in Nederland. Qua opvang en integratie, voorkoming van ontsporing etc. En het beleid is nog hartstikke succesvol ook! Criminaliteit neemt af, drugsgebruik en grove gewelddelicten zijn ook sterk op hun retour.

Maar is is nog genoeg te doen, juist nu. Het is mogelijk om met opstellingen de huidige knelpunten op een andere manier in beeld te krijgen en om nieuwe oplossingen te genereren. Opstellingen zijn namelijk een systemische methodiek. Dat wil zeggen dat we niet naar een persoon focussen maar naar de samenhang, het krachtenveld waar gedrag in is ingebed.

In de praktijk komen we bij elkaar met de sleutelfiguren rondom een vraag, situatie of thema. We maken van de vraag een soort levend tableau vivant. Elk element wordt vertegenwoordigt door een persoon. In dat tableau vivant kunnen de onderlinge relaties onderzocht worden. Afstanden vergroot of verkleind. Bepaalde oplossingsrichtingen uitgesproken etc,

Dit biedt vaak een verrassend nieuw perspectief en brengt beweging waar sommige situaties al langere tijd muurvast lijken te zitten. Soms is het gewoon een hartstikke creatieve methodiek en brengt het je inspiratie.

Wij hechten al van jongs af aan belang aan het welzijn in buurten. We hebben beiden ervaring met maatschappelijke organisaties. Daarnaast zijn we bevlogen door de methodiek van de systeemopstellingen omdat we de effecten daarvan met ontzag hebben ervaren. We begeleiden al 16 opstellingen in families en organisaties en willen heel graag in buurten en wijken aan de slag. Daarmee brengen we onze vroegere passie en latere werk bij elkaar.

Strategische partner 

Roel Simons | LinkedIn

Deel deze pagina: