Zorg en Welzijn

Opstellingen Zorg en Welzijn

Familie- en organisatieopstellingen worden nog steeds veel te weinig ingezet in de zorg. En dat is vreemd. Er zijn in de zorg namelijk zoveel systemen en invloeden en de situatie staat zo onder druk, dat een ondersteunende werkwijze als de systeemopstellingen sterk kan bijdragen om de relaties in kaart te brengen, te verhelderen en onverwachte oplossingen dichterbij te brengen.

We hebben met zorgorganisaties in meerdere gemeenten opstellingen gedaan. En het werkte enorm goed. Werkwijzen zijn veranderd, de omgang metzorgorganisaties wer er beter door en collega’s kwamen weer on speaking terms. We hebben bewonerbrengen andere zorggebruikers werkelijk enorm geholpen. Maar toch… Soms lijkt het of zorgprofessionals de toepassingsmogelijkheden vergeten of niet weten dat je opstellingen voor veel verschillende situaties kunt gebruiken.

Onderlinge samenwerking, een reorganisatie, situatie rondom een zorggebruiker, problemen met of op een afdeling of zelfstandige unit, personeelsverloop, moeilijk oplosbare en langdurig slepende conflicten, weigering om leiding en sturing te aanvaarden, gebrek aan ontwikkeling en creativiteit, samengaan van afdelingen, moeizame relatie met bewoners en bij de vorming van teams.w

Ik wil graag aktief bijdragen aan het op pijl houden van goede zorg in Nederland.

Deel deze pagina: